Jak vybrat správného trenéra

  1. Na požádání je Vám schopen předložit svoji trenérskou licenci, popř. jiný doklad o své kvalifikaci.
  2. Během tréninku se Vám plně věnuje, předvádí správné provedení cviků, strečink, nastavuje Vám stroje a připravuje činky, ev. jiné cvičební náčiní.
  3. Trenér se v průběhu lekce věnuje pouze Vám, nikoliv jídlu, telefonu či ostatním osobám ve fitnesscentru.
  4. Na začátku cvičení bývá zvykem krátká konzultace Vašeho aktuálního zdravotního stavu, pocitů z předešlých tréninků, Váš jídelníček, aby bylo možno trénink a stravu případně přizpůsobit na základě Vámi poskytnutých informací.
  5. V průběhu tréninku hlídá trenér také Váš pitný režim, na nějž jsou při fyzické zátěži kladeny zvýšené nároky.
  6. Samotný trénink by měl probíhat intenzivně bez zbytečného povídání, které ruší nejen Vás, ale i ostatní cvičící.
  7. Váš osobní trenér je zodpovědný za případné úrazy či újmu na Vašem zdraví způsobenou nedostatečnou pozorností či nevhodným tréninkem (příliš vysoké zátěže, špatná technika cvičení, nedostatečné rozcvičení…).

 

 

 

Kontakt

Provozní doba
Po - Pá
07:00 - 21:00
Sobota
10:00 - 18:00
Neděle
14:00 - 20:00